Διοικητικό Δίκαιο – Φορολογικό Δίκαιο

 

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη συμβουλευτική, τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση των πελατών μας σε υποθέσεις φορολογικών, τελωνειακών και ασφαλιστικών διαφορών.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών για προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών.

Η εξειδίκευση, η γνώση και η συνεχής ενημέρωση μας γύρω από το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζει την κρίσιμη νομική προστασία προς τους πελάτες μας σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα δικαίου.

 

Ειδικότερα, παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου:

 

  • Συμβουλευτική Φορολογικού Δικαίου και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Εκπροσώπηση σε υποθέσεις φορολογικών διαφορών
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων